Velkommen

Som din coach, terapeut eller psykoterapeut ønsker jeg at løfte, lytte og udvikle i fællesskab. 

vi "kaster" os, som de initiativrige mennesker vi er, ud i projekter, arbejde, opgaver, menneskemøder og afvikler eller indvikler os i ny og spændende relationer. Vore relationer til andre er det vi "næres" af på alle planer. Det kan være nære, svære, udfordrende, lærerige og kærlige relationer. Vi modtager og giver.

Vi mennesker er født med mod og begejstring til at tage livet i besiddelse. Det lille barn er en mester i selvtillid, stolthed og kærlighed til alt i verden ( vel at mærke, hvis dets behov for nærhed, kærlighed, tryghed og mad udfyldes ). Først med de voksnes bekymring, usikkerhed og formaning, bliver tvivl og frygt inforlivet i barnet. Vi mister troen på os selv, og for rigtig mange mennesker er det, ikke at føle sig god nok, et gennemgribende tema.

Det, at dele din historie, din biografi eller dit livs-tema, vil allerede være første trin på din videre vej. 

Vor historie er ikke den vi er, vi er meget meget mere. Vor histories udfordringer, traumer, sorger og glæder kan berige os og gøre os stærke. Stærke til at ændre det negative og styrke det positive.

-Det INDVIKLEDE er en del af din historie. -Det rummer indsigt læring og UDVIKLING. Og således fortsærrer den evige LIVSSPIRAL.

Alt liv er foranderligt. Vi lever og forandrer os. 

Dit eget sind og dit eget hjerte er dit vigtigste tempel, udtrykker Dalai Lama. Hans ord er vise.

Om Lena Ørrild

Læs mere om hvem jeg er og hvilken baggrund jer har. Lær om min baggrund for at gå ind i coaching og terapifeltet. Og få indblik i hvordan jeg, som menneske, tænker om livets begivenheder.

Mere

Terapi & Coaching

Læs mere om hvilke metoder jeg benytter og hvilke fremgangsmåder jeg tror på. Se også hvilke typer terapier jeg kan tilbyde dig og se eksempler på emner der kan være relevante for dig at tage fat på.

Mere

Pris og Kontakt

Hvad koster det? Hvordan booker jeg tid? Hvor ligger behandlingslokalerne? Skal jeg ringe dig op? Se hvad en session koster og få mere info om praktikken her.

Mere